Om advokat Ask Økland

I tillegg til sjølvstendig verksemd som advokat er advokat Ask Økland advokat i Pelagisk Forening Han er òg medlem av Den Norske Advokatforening.

Utdanning:

 • Cand. jur. frå Universitetet i Bergen, juni 1996, skatterett spesialfag, arbeidsrett valemne (2010)

Yrkespraksis

 • Eigen advokatpraksis, 2012
 • Advokat i Pelagisk Forening 2012. Sjå www.pelagisk.net
 • Skipsmeklar i Janson Shipbrokers, 2011-12
 • Advokatfullmektig i Skandiabanken, 2009-2011
 • Advokatfullmektig i Advokatfirmaet PriceWaterhouseCoopers, 2008-2009
 • Konsulent, førstekonsulent og skattejurist, Skatteetaten 1996-2008

Anna:

 • Drift/uleige av fast eigedom 1993-d.d.
 • Skribent og redaktør, boka ”SUB 50 ÅR – Fra vitenskapelig dykking til avansert fritidsdykking” 2012.
 • Friviljug, Tall Ship Races, 2008.
 • Skipper, langturseilas på eigen seglbåt, Noreg t/r Søreuropa og Svalbard, 2004-2005.
 • Kollokvieleiar. Universitetet i Bergen, 1995.
Reklame