Fiskeri og shipping

Regelverket for fiskeri og shipping er komplisert, og spørsmåla gjeld ofte vesentlege verdiar. Det er difor viktig med god juridisk bistand.

Advokat Ask Økland har erfaring som skipsmeklar og arbeider med fiskerijuss til dagleg.