Avtalerett/kontraktsrett

Advokat Ask Økland har lang erfaring med avtalerett. Dette både frå kvalitetssikring før kontrakt eventuelt blir inngått,  kontraktsforhandlingar, skriving av kontraktar og eventuell avvikling av avtaleforhold.