Heim

Advokat Ask Økland leverer spesialiserte juridiske tenester av høg fagleg kvalitet.

Skreddarsydde løysingar til avtalt tid.

  • Skatte- og avgiftsrett
  • Fiskerijuss
  • Avtalerett/kontraktsrett
  • Arbeidsrett
  • Bank- og finansrett
  • Arverett og skifte
  • Barnevernsrett
  • Fast eigedom og bustadrett

Forretningsmodellen og filosofien er å setja klientane og deira utfordringar i sentrum. Kvar klient får individuell løysning til avtalt tid. Ved å ta seg tid til å forstå heile situasjonen får ein ei god tilnærming til kvar sak. Advokat A. Økland set krav til fagleg kvalitet, effektivitet og orden og set oppgåva som advokat og rådgjevar før eigen økonomisk inntening.